Utprickningsgruppen

 

Gruppledare för utprickningsgruppen
Per-Olov Kvick, utprickning@strangnassegelsallskap.se 070-344 05 37

Funktionärer:
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Gruppen är passiv och har tillsvidare 4 vakanta platser