Utprickningsgruppen

 

Gruppledare för utprickningsgruppen
Per-Olov Kvick, po.kvick@gmail.com 070-344 05 37

Funktionärer:
Rune Insulander
Anders Bergfeldt
Håkan Pettersson
Andreas Wiik