Båtunderhållsgruppengruppen

Båtunderhållsgruppen består av:

vakant, 070-000 00 00(sammankallande)
vakant
vakant

kontakta valberedning om du vill göra arbetsplikt genom att ta hand om underhållet på våra gemensamma båtar.