Båtunderhållsgruppengruppen

Båtunderhållsgruppen består av:

Per Thurhammar, 070-545 33 59(sammankallande)
Lars Fergren, 073-339 21 42
Magnus Björklund, 070-310 70 13