Höstregattan 2002 – Mirrorjolle

Höstregattan 2002

Placering

Segling 1

Segling 2 Segling 3

Segling 4

Segling 5

1

69752

69826

69826

69826

69752

2

69826

69752

69829

69830

69830

3

69887

69830

69887

69752

69826

4

69830

69829

69827

69829

69825

5

69829

56508

56508

11320

69827

6

56508

69827

44188

69825

69887

7

69827

44188

69830 DNS

69827

44188

8

44188

69887 DNF

69752 DNS

69887

11320

9

11320

11320 DNS

11320 DNS

56508

69829

10

69825 DNF

69825 DNS

69825 DNS

44188

56508

 

Placering

Total

Poäng

1

69826

5

Marie Gunnerås
Anna M Carlsson

2

69752

7

Per Bäcklund
Tomas Bäcklund

3

69830

10

André Högbom
Malin Göransson

4

69829

15

Gustav Jernberg
Carolina Carlsson

5

69887

20

Lars Grangert
Viktor Högbom

6

69827

22

Magnus Andermo
Ann Hedengren

7

56508

25

Sverker Högbom
Jens Göransson

8

44188

28

Åsa Larsson
Oskar Trygg

9

69825

32

Åke Carlsson
Camilla Wandin

10

11320

33

Simon Sticko
Tobias Rudell