Askholmsgruppen

Gruppchef
Björn Krantz, 070 – 648 06 63,  askholmen@strangnassegelsallskap.se

Funktionärer
Magnus Björklund
Hans Johansson
Robert Nilsson (suppleant för gruppledare)
Mikael Cronström
Marcus Axén
Fredrik Lie
Jörgen Vingstedt