Askholmsgruppen


Sammankallande

Peter Ärfström 
askholmen@strangnassegelsallskap.se

Funktionärer
Björn Krantz (suppleant för sammankallande)
Robert Nilsson 
Magnus Björklund
Hans Johansson
Marcus Axén
Krister Kilgren
Fredrik Deutgen
Leif Rytterlund