Askholmsgruppen


Sammankallande

Peter Ärfström, 070-44 77 022
askholmen@strangnassegelsallskap.se

Funktionärer
Robert Nilsson
Hans Johansson
Magnus Björklund
Marcus Axén
Krister Kilgren
Leif Rytterlund
Tommy Lindqvist