Behörighet sliphantering

Följande medlemmar är behöriga att hantera båtar med Sällskapets utrustning på slipen.

Slipgruppen
Fredrik Karlström, 073-810 20 44
Kenneth Palm, 070-646 69 25
Göran Markström, 070-229 45 22
Johan Wennerberg, 070-649 84 68
Lars Johansson, 072-008 09 38
Patrik Stedt, 070-573 60 54
Janne Nährström, 070-890 01 45
Torfinn Jörgensen, 070-875 35 33
Orvar Pettersson, 070-677 61 86
Lars Serander, 016-541 59 82
Peter Günther, 076-321 12 20
Mattias Cederholm, 072-546 56 92
Lars Eidre, 070-204 30 00
Lars Nilsson, 073-939 84 04

Askholmsgruppen
Leif Rytterlund, 070-229 44 14
Hans Johansson

Jollegruppen
Fredrik Rundgren, 070-313 45 28

Kölbåtsgruppen
Pete Bamforth, 073-058 48 25
Ludvig Axling, 070-620 55 59
Kjell Waltersson, 070-314 47 62

Utprickningsgruppen
Rune Insulander 0152-15376
Per-Olof Kvick, 070-344 05 37

Övriga
Håkan Borgh, 073-043 95 46
Johnny Hammarstedt, 070-542 08 00
Sören Lindqvist 073-928 65 75
Christer Wandin, 073-352 71 31
Peter Rundgren, 070-313 49 71

Samtliga ovanstående medlemmar har gått en uppdaterad lyftutbildning och har dessutom dispens att köra traktor.