Avgifter 2019

Som medlem i Strängnäs Segelsällskap betalar du dels en årlig medlemsavgift (arbetsplikt tillkommer), samt hyra för slipplats om du vill ställa upp din båt över vintern.
Vi har tyvärr inte tillgång till bryggplatser till sommarens båtliv.

Inträdesavgifter (engångskostnad)

Seniormedlem som använder sliptjänster, d.v.s. lyftkranar och/eller slipplats: 3000:-
Seniormedlem som ej använder sliptjänster, d.v.s. lyftkranar och/eller slipplats: 500:-

Årliga medlemsavgifter

Seniormedlem/Familjehuvud 750:-
Familjemedlem, person ur seniormedlems hushåll 100:-
Stödmedlem, medlem med huvudmedlemskap i annan båtklubb, tidigare seniormedlem, nu utan båt. 300:-
Juniormedlem, ungdomar under 20 år 250:-
Hedersmedlem 0:-
Extra medlemsavgift 1/1, alternativt 2 dagar eller 4 kvällars arbete. Förtroendevalda anses ha fullgjort denna insats 1000:-
Extra medlemsavgift 1/2, alternativt 1 dag eller 2 kvällars arbete 500:-
(extra medlemsavgifter debiteras ej för första kalenderåret som medlem)

Slipavgifter

Upptagnings- och sjösättningsavgift, upp till 1 ton 200:-
Upptagnings- och sjösättningsavgift, 1 – 2,5 ton 400:-
Upptagnings- och sjösättningsavgift, 2,5 – 5 ton 600:-
Upptagnings- och sjösättningsavgift, 5 – 7,5 ton 800:-
Upptagnings- och sjösättningsavgift, 7,5 – 10 ton 1000:-
Platskostnad, vinter, per kvadratmeter 30:-
Sommaravgift 3000:-
Sommarförvaring av båtvagn/båtkärra på slipen, för seniormedlem utan slipplats 350:-

Klubbhus

Hyra Båtudden, medlem 500:-/dag
Låna Askhomsstugan, medlem: gratis
Hyra Askholmsstugan, icke medlemmar 500:-

Nyckeldeposition

Deposition Klubbnyckel 300:-, nyckel kan kvitteras ut på Tosterömacken, 100:- återbetalas vid återlämnande av nyckel.

Hamnavgifter

Askholmen, medlem: gratis
Askholmen, icke medlem: frivilligt driftsbidrag
Bojliggare, Gorsingeholmsviken, (inga nya bojliggare tillåts) 500:-/år