Avgifter 2024

Som medlem i Strängnäs Segelsällskap betalar du dels en årlig medlemsavgift (arbetsplikt tillkommer), samt hyra för slipplats om du vill ställa upp din båt över vintern.
Vi har tyvärr inte tillgång till bryggplatser till sommarens båtliv.

Årliga medlemsavgifter

Avgift Seniormedlem/Familjehuvud 1.200:- per år.
Avgift arbetsplikt Seniormedlem 1.000:- per år. Betalas för det år som arbetsplikten gäller. Vid genomförd arbetsplikt återbetalas arbetsplikten nästkommande år.
Förtroendevalda anses ha fullgjort denna insats.

Avgift Familjemedlem, person ur seniormedlems hushåll 200:-
Avgift Juniormedlem, ungdomar under 20 år 200:-
Avgift Familjemedlem 200:-
Avgift Stödmedlem 350:-

Medlemsavgifter gäller för kalenderår, 1 januari – 31 december. Tillämplig medlemsavgift måste vara betald om båt skall hanteras vid slipen. Medlemsavgifter för befintliga medlemmar faktureras under våren.

Slipavgifter

Platskostnad, vinter, per kvadratmeter 65:-
Sommaravgift på slipen år 1: 3.000:-
Sommaravgift på slipen år 2: 6.000:-
Sommaravgift på slipen år 3: 9.000:-

Avgift för slipplats faktureras efter sommaren. Vid uppsagd slipplats ska avgift betalas för nästkommande period om platsen inte är städad och tömd 31 augusti.

Avgift för förvaring av tom vagn/kärra på slipen september-augusti, kräver medlemskap: 1.000:- per år. Max. 3 års förvaringstid.

Andra avgifter

Klubbhushyra Båtudden, 12:00 – 12:00 endast medlemmar 1.000:-/dag
Klubbhushyra Askholmen, 12:00 – 12:00 endast medlemmar 500:-/dag
Deposition Klubbnyckel 350:-, nyckel kan kvitteras ut hos medlemsadministratörerna, 200:- återbetalas vid återlämnande av nyckel.
Påminnelseavgift faktura 200:-

Hamnavgifter

Askholmen, medlem: gratis
Askholmen, icke medlem: frivilligt driftsbidrag
Bojliggare, Gorsingeholmsviken, (inga nya bojliggare tillåts) 500:-/år