Avgifter

Som medlem i Strängnäs Segelsällskap betalar du dels en årlig medlemsavgift (arbetsplikt tillkommer), samt hyra för slipplats om du vill ställa upp din båt över vintern.
Vi har tyvärr inte tillgång till bryggplatser till sommarens båtliv.

Årliga medlemsavgifter

Avgift Seniormedlem/Familjehuvud 2000:-
Avdrag för genomförd arbetsplikt seniormedlem 1000:-
Förtroendevalda anses ha fullgjort denna insats

Avgift Familjemedlem, person ur seniormedlems hushåll 200:-
Avgift Juniormedlem, ungdomar under 20 år 200:-
Avgift Familjemedlem 200:-
Avgift Stödmedlem 350:-

Slipavgifter

Platskostnad, vinter, per kvadratmeter 55:-
Sommaravgift på slipen år 1 3000:-
Sommaravgift på slipen år 2 6000:-
Sommaravgift på slipen år 3 9000:-

Andra avgifter

Klubbhushyra Båtudden, 12:00 – 12:00 endast medlemar 1000:-/dag
Klubbhushyra Askholmen, 12:00 – 12:00 endast medlemar 500:-/dag
Deposition Klubbnyckel 350:-, nyckel kan kvitteras ut på Tosterömacken, 200:- återbetalas vid återlämnande av nyckel.
Påminnelseavgift faktura 200:-

Hamnavgifter

Askholmen, medlem: gratis
Askholmen, icke medlem: frivilligt driftsbidrag
Bojliggare, Gorsingeholmsviken, (inga nya bojliggare tillåts) 500:-/år