Funktionärer 2024

Här hittar du våra funktionärer.

Askholmsgruppen
Festgruppen
Jollegruppen
Kommunikationsgruppen
Kölbåtsgruppen
Motorbåtsgruppen
Slipgruppen
Båtunderhållsgruppen

Styrelsen

Revisorer

Johan Tibblin
Håkan Magnell, assisterande revisor
Kenneth Hammarström, suppleant

Tillsynsmän klubbhuset

Kontakta gärna någon av oss om du har funderingar eller vill boka huset.

Johan Tibblin, 070-218 51 66, tibblinjohan@gmail.com
Johan Ekwall, 070-851 57 05

Valberedning

Valberedningen letar alltid efter engagerade medlemmar till våra arbetsgrupper. Kontakta dem gärna om du vill ta chansen att påverka eller har bra tips på någon som har dolda talanger.

valberedning@strangnassegelsallskap.se
Jonas Svensson, 070-814 77 41
Håkan Larsson, 070-433 28 21
Fredrik Meijer, 073-990 28 36

Vice kassör

Peter Forslund, 070-653 0572
vicekassor@strangnassegelsallskap.se

Medlemsadministratör

Våra medlemsadministratörer Erik Sundberg och Carl Gustaf Fogelberg tar hand om medlemsfrågor samt tillsätter slipplatser. Läs mer här.

Medlemsadministratörerna nås på:
medlem@strangnassegelsallskap.se
Erik Sundberg, 070-683 20 90
Carl Gustaf Fogelberg, 073-082 56 53