Om Askholmen

Askholmen – vår egen ö
Askholmen ägs av Sällskapet. Ön köptes 1930 av Emil Dahlkvist på Hästholmen för 1.500:-. Då bestod den mest av ris och buskar. Stora arbeten har därefter utförts på ön, framförallt för att bygga hamnen och för att underhålla den. De största jobben gjordes 1953 och 1988. 1953 byggdes de två konstgjorda pirarmarna, och hamnen blev både rymlig och välskyddad. 1988 renoverades hamnen ordentligt och bryggorna byggdes ut och 2016 fick vi fast elanslutning till holmen. Många tusen arbetstimmar ligger bakom det fina resultat man kan skåda idag. Stugan stod färdig 1936 och blev utbyggd 1964. Den används främst till de årliga midsommarfesterna och kräftskivan. I stugan kan man med lite god vilja duka för nästan 100 personer.

Askholmen hålls i skick av Sällskapets medlemmar, och all upprustning görs med våra egna medel.

Till Askholmen är alla båtfarare välkomna. Klubben tar ingen hamnavgift, men sparbössor för en frivillig sådan finns uppsatta. Toaletterna är av mullttoamodell, och ön saknar färskvatten och sophämtning, men kan man leva med det så erbjuder Askholmen i övrigt en trivsam vistelse. Vår bastu kan du få låna, och ved finns att hugga till den. För barnen finns gungor, generösa gräsmattor, sandlåda med leksaker och annat, dock ingen riktig badstrand.

Askholmen brukar årligen besökas av ett flertal eskadrar, om ni hör av er innan ni kommer så brukar det gå bra att hyra klubbstugan för samvaro och fester.