Bortglömda master

Våren 2014 städades ett antal master bort från mastskjulen pga vi inte kunde hitta någon båt/ägare till dessa. Nu har de flesta av dessa master legat vid traktorgaraget utan att någon ägare har hittats. Senare i år kommer dessa master att flyttas till ett annat ställe av slipen. Kontakta gärna slipgruppen om …

Läs mer »

Anmälningslistor för upptagning

Från och med lunch lördag 29 augusti kommer det att, i glasskåpet på slipkontorets utsida, finnas anmälningslistor för de av slipgruppen anordnade upptagningarna. Om du av någon anledning inte kan ta upp din båt vid något av dessa sex tillfällen, så kontakta i första hand någon av de “övriga behöriga” …

Läs mer »

Båtvagnar borta?

Sällskapet äger två båtvagnar, modell “obesiktigad och obromsad båttrailer”. Dessa har under sommaren stått vid gaveln av båthallen “närmast vägen” men är nu försvunna. Kontakta slipgruppen om du vet vart de har tagit vägen.

Läs mer »

Två behöriga vid sliphantering

Vid styrelsemötet den 6 maj beslutades det, enligt slipgruppens förslag, att det alltid skall vara två utbildade personer med slipbehörighet närvarande vid upptagning och sjösättning av båtar. Vid enklare arbeten då båten hänger kvar i banden, som t.ex. bottentvätt och propellerbyte, accepteras lyft med en utbildad person närvarande. Så fort …

Läs mer »

Har du material på slipen?

Slipgruppen ber dig att flytta din mast om den ligger utanför mastskjulen. 2 och 3 juni ska de städa och göra förbättringar på slipområdet och behöver komma fram med maskiner. Tack på förhand!

Läs mer »

Förändringar i slipverksamheten

Bakgrund: I tidigare nummer av Bränningen har vår förra ordförande beskrivit angelägna förändringar i vår slipverksamhet. Säkerhet, miljökrav, trånga transportvägar, fler platser för stora båtar, brister i hantering av utrustning för transport och lyft är viktiga punkter som behöver åtgärdas. Närmast på agendan står frågan om behörighet för transport och …

Läs mer »

På gång på slipen

Slipgruppen har fått i uppdrag av styrelsen att se över hur sannolikheten för stölder på slipområdet skall kunna minskas. Det ena slipskjulet skall förlängas och slipbryggan skall få trädäcket renoverat. Perfekt tillfälle för att göra arbetsplikt.

Läs mer »