Har du material på slipen?

Slipgruppen ber dig att flytta din mast om den ligger utanför mastskjulen. 2 och 3 juni ska de städa och göra förbättringar på slipområdet och behöver komma fram med maskiner. Tack på förhand!

Läs mer »

Förändringar i slipverksamheten

Bakgrund: I tidigare nummer av Bränningen har vår förra ordförande beskrivit angelägna förändringar i vår slipverksamhet. Säkerhet, miljökrav, trånga transportvägar, fler platser för stora båtar, brister i hantering av utrustning för transport och lyft är viktiga punkter som behöver åtgärdas. Närmast på agendan står frågan om behörighet för transport och …

Läs mer »

På gång på slipen

Slipgruppen har fått i uppdrag av styrelsen att se över hur sannolikheten för stölder på slipområdet skall kunna minskas. Det ena slipskjulet skall förlängas och slipbryggan skall få trädäcket renoverat. Perfekt tillfälle för att göra arbetsplikt.

Läs mer »