Inbjudan Höstfest

Härmed inbjuds du som medlem i Segelsällskapet till höstfest. Lördagen 18 november klockan 18.00 Plats: Solgården Sanda Klädsel: valfri, viktigaste är att ni kommer och har roligt med oss. Som festdeltagare tar du med egen mat och dryck och festgruppen står för dukning, kaffe, kaka och vickning. Under kvällen kommer …

Läs mer »

Rapport från styrelsen

Här är några punkter som har hanterats i styrelsen under höstens hittillsvarande två möten: Budgetarbetet har påbörjats, och respektive grupp ska lämna kostnadsförslag för 2024 års verksamhet till kassören. Budgeten fastställs sedan av höstmötet. Nästa steg i renoveringen av hamnen på Askholmen är inbokat hos leverantören, och kommer att formellt …

Läs mer »

Fakturainformation

Info från kassörerna Höstens fakturor för slipplats m m skulle skickas ut den 22 september. Något blev fel och majoriteten av fakturorna kom aldrig iväg. Efter hjälp från BASsupport har fakturorna skickats ut 6/10. Vänligen bortse från betalningsdatumet på fakturan, sista betalningsdatum är ändrat till den 31 oktober. Kassörerna Lena …

Läs mer »

Informationsmöte 18/10 för nya medlemmar

Sällskapets återkommande informationsmöten för nya medlemmar kom av sig under pandemiåren. Nu startar vi upp dem igen, och bjuder in dig som blivit medlem under det senaste året. Du som varit med lite längre, men som är nyfiken på att få veta mer om klubbens verksamhet på arbetsgruppsnivå, är lika …

Läs mer »

Kräftskiva 19:e augusti

Välkommen till Askholmen på kräftknytis. Lördag 19 augusti kl. 19.00 sätter vi oss till bords, efter att ha genomfört, eller kanske beskådat dagens kappseglingar. Ingen föranmälan behövs. Ingen kostnad. Du tar med din egen mat och dryck. Festgruppen har ordnat komplett dukning i stugan. Allsångshäften och pigga medsångare finns på plats. …

Läs mer »

Grillförbud ombord på båtar

De generella eldningsförbuden kommer och går, beroende på väderlek. Det finns alltid angivelser på Askholmen om det råder eldningsförbud, i form av tydliga anslag. När detta skrivs 24 juli, så är kommunens eldningsförbud sedan en tid hävt, men man avråder ändå från eldning i skog och mark. Kontrollerad grillning är …

Läs mer »

Elavbrottet på Askholmen åtgärdat

Midsommarveckan började med ett rejält äventyr för Askholmsgruppen. På måndagen visade sig ön vara strömlös. Alldeles fel vecka för ett sånt fel. Men man fick dit leverantören Vattenfall samma dag. Och det konstaterades att kablarna på sjöbotten från Selaön till Askholmen inte fungerade som de skulle. Under tisdagen lyckades Vattenfall …

Läs mer »

Vill du vara Askholmsvärd i sommar?

Sedan några år har vi egna Askholmsvärdar på vår vackra ö, under de mest välbesökta sommarveckorna. Våra besökare har upplevt detta som trevligt och välkomnande: Även de som varit Askholmsvärdar berättar om många trevliga möten med gäster och klubbmedlemmar. Högst besökarantal har vi under industrisemestern, så i år planlägger vi …

Läs mer »

Eldnings- och grillförbud på Askholmen

Strängnäs kommun har i dagarna skärpt det rådande eldningsförbudet. För oss på Askholmen innebär det tills vidare absolut förbud att använda grillar, oavsett bränsle. Det gäller både på ön och ombord på båtar i hamnen. Vi har också stängt vår vedeldade bastu av samma skäl. Förbudet gäller tills vidare, och …

Läs mer »