Historik

Strängnäs Segel Sällskap – en kort historik

“Köksbryggan” på Askholmen i tidernas begynnelse.

Direktör C.W. Gustafsson på Strengnäs Tidning kallade till ett möte som avhölls den 14 maj 1919 på tidningens kontor. Ett 20-tal personer, både segel- och motorbåtsägare, infann sig och man beslöt att bilda en förening för att kunna tillvarata ”sina gemensamma intressen i olika hänseenden”.

Föreningens namn ledde till diskussioner. Några deltagare var tveksamma till förslaget ”Strängnäs Segelsällskap”. ”Några kappseglingar kunde det ju ej gärna bli tal om i Strängnäs”. (Så fel man skulle få). Man föreslog istället namnet ”Strängnäs båtägareförening”.

”Sedan det slutligen omtalats, att en del båtägare efter enskild överenskommelse redan skaffat sig standert och mössmärken med initialerna S.S.S., blev man enig även på den punkten”.

Så blev det alltså, man valde att kalla sig segelsällskap, eftersom man redan köpt mössmärken! Klubbens korrekta stavning blev därmed också Strängnäs Segel Sällskap, tre ord och inget annat!

Klubben har genom åren haft en positiv utveckling, och har idag ca 500 medlemmar. Antalet båtar är för närvarande 280, med lika fördelning mellan segelbåtar och motorbåtar.

Slipen

En slip där man kan förvara farkosten under vintern var en av anledningarna till att SSS bildades. Den första slipen förlades till Visholmen, centralt i Strängnäs. Mycket stora ideella insatser gjordes under 20-talet för att iordningställa detta stenröse till användbar mark.

Slipen och klubben växte med åren. Vid slutet av 70-talet sade kommunen upp avtalet om platsen vid Visholmen, och klubben anvisades ny plats vid Båtudden, Löt, i södra delen av Ulvhällsfärden. Det var dags att göra en ny mastodontinsats på ideella grunder. Slipbygget skedde i samarbete med Strängnäs kommun, och efter många, många timmars frivilligt arbete och ganska betungande investeringar kunde bandet klippas 16 september 1979.

Under åren som gått har slipområdet ständigt förbättrats. El- och vattenförsörjning har byggts ut, området i sin helhet har utökats, ett antal båtgarage har byggts och träd har planterats som insynsskydd.

Vidare har en stor klubbstuga skapats vid Båtudden genom renovering av en skänkt kontorsbarack på 350 kvadratmeter.

Askholmen – vår egen ö

Askholmen ägs av sällskapet. Ön köptes 1930 för 1.500:-. Säljare var Emil Dahlkvist på Hästholmen. Stora arbeten har genom åren utförts på ön, framförallt för att bygga hamnen och för att underhålla den. De största jobben gjordes 1953 och 1988. 1953 byggdes de två konstgjorda pirarmarna, och hamnen blev både rymlig och välskyddad. 1988 renoverades hamnen ordentligt och bryggorna byggdes ut. Många tusen arbetstimmar ligger bakom det fina resultat man kan skåda idag.

Stugan stod färdig 1936 och blev utbyggd 1964. Den används främst till de årliga midsommarfesterna och kräftskivan, men den kan också hyras för privata evenemang. I stugan kan man med lite god vilja duka för nästan 100 personer. Ett dieselaggregat ger elström till stugan och “gatubelysning” till bryggor och gångstigar när det är fest på ön.

Till Askholmen är alla båtfarare välkomna. Klubben tar ingen hamnavgift, men sparbössor för en frivillig sådan finns uppsatta. Toaletterna är av utedassmodell, och ön saknar el, färskvatten och sophämtning, men kan man leva med det så erbjuder Askholmen i övrigt en trivsam vistelse. Bastun är alltid tillgänglig, och ved finns att hugga till den. För barnen finns gungor, rutschbana och annat, dock ingen riktig sandstrand.

Kappsegling – med både kölbåtar och jollar

Den första kappseglingen i Strängnäs hölls 1886, långt innan segelsällskapet fanns. Under sällskapets tid har kappseglingar regelbundet arrangerats, oftast på Ulvhällsfjärden. Ett långvarigt samarbete har också pågått tillsammans med grannklubbarna i Västra Mälarens cupseglingar där en och annan pokal plockats hem för gott till Strängnäs.

Under de senaste decennierna har onsdagsseglingarna på hemmaplan hjälpt till att hålla båtarna luftade. På andra banor har strängnäsfolk synts på prispallarna ex.vis på Lidingö Runt.
Den kanske största bedriften svarade Harald Axling för, när han 1997 med sin 15 år gamla First 32 Asile vann i bägge sina mätklasser (CHS 4 och IMS 3) på ärorika Fastnet Race i England. Segern gav eko över landet, och gjorde att Harald utsågs till det årets Havskappseglare i Sverige och erhöll vandringspriset Nakterhuset.

1998 totalsegrade bröderna Svensson i Ornö Runt, Kieler Woche och Öland Runt med sin Farr 31, Bertlid & Co. Södermanlands Seglarförbund har utsett Niklas och Jonas Svensson till “Årets Seglare 1998” för deras fina resultat.

Inom Strängnäs Segel Sällskap bedrivs även en hel del jolleverksamhet vid jollebasen på Båtudden.Verksamheten syftar i första hand till att väcka barns sjölust, ja även en och annan vuxen jolleseglare brukar kunna ses på vattnet. Någon eller några jolleregattor brukar arrangeras årligen, samt ett sommarläger på klubbholmen.