Slipgruppen

Sammankallande
Mattias Cederholm, 072-143 20 67, slip@strangnassegelsallskap.se

Funktionärer
Kenneth Palm, 070-646 69 25 (suppleant för sammank.) – Platsadministration
Göran Markström, 070-229 45 22
Leif Rytterlund, 070-229 44 14 – Garage
Johan Wennerberg, 070-649 84 68 – Garage
Lars Johansson, 072-008 09 38
Lars Ejdre, 070-204 30 00 – Mast och Bockkran
Patrik Stedt, 070-573 60 54 – Traktorer
Janne Nährström, 070-890 01 45 – Traktorer
Torfinn Jörgensen, 070-875 35 33 – Traktorer
Johnny Hammarstedt, 070-542 08 00 – Grönytor
Orvar Pettersson, 070-677 61 86 – Vatten
Lars Serander, 016-541 59 82 – Nycklar
Peter Günther, 076-321 12 20 – Gula vagnen
Lars Nilsson, 076-540 23 53
Gunilla Mörk, 070-327 56 26 – miljösamordnare