Kölbåtsgruppen

Sammankallande
Peter Bamforth, 070-084 92 94
segel@strangnassegelsallskap.se

Funktionärer
Åke Carlsson, 070-760 52 23
c.ake.carlsson@gmail.com

Natalie Lagergren
Kristoffer Offerman-Elffors, 070-496 55 16

Kontakta valberedning om du vill göra arbetsplikt genom att delta i kölbåtsgruppens aktiviteter.