Kölbåtsgruppen 2017

Gruppledare
Kjell Waltersson 0152-188 34, 070-314 47 62
Nyponstigen 66, 645 43 STRÄNGNÄS
segel@strangnassegelsallskap.se

Funktionärer
Ludvig Axling (suppleant för gruppledare),  0152-175 78 , 070-620 55 59
Samtingsgatan 19, 645 33 STRÄNGNÄS
ludvig@gunnargraflund.se

Anton Axling 070-620 55 53
Mälarvägen 12, 645 50 STRÄNGNÄS
anton@gunnargraflund.se

Pete Bamforth 0152-141 56, 073-058 48 25
Wickmans Väg 6, 645 51 STRÄNGNÄS
pete_bamforth@hotmail.com 

Åke Carlsson, 070-760 52 23
Fridhemsgatan 21N, 645 40 STRÄNGNÄS
c.ake.carlsson@gmail.com

Kennert Holmberg, 0739 – 88 33 79
Ansvarig för följebåt med mera