Kölbåtsgruppen

Gruppledare
vakant

Funktionärer
Åke Carlsson, 070-760 52 23
Fridhemsgatan 21N, 645 40 STRÄNGNÄS
segel@strangnassegelsallskap.se

Kjell Waltersson 0152-188 34, 070-314 47 62
Nyponstigen 66, 645 43 STRÄNGNÄS
kjell.waltersson@hotmail.se

vakant

vakant

Kennert Holmberg, 0739 – 88 33 79
Ansvarig för följebåt med mera