Festgruppen

En hel del av verksamheten i en båtklubb består av samvaro av olika slag. För att ytterligare öka “vi-känslan” ordnar festgruppen tre större fester varje år. Midsommarfesten och Kräftskivan hålls på  vår egen ö Askholmen medan årsfesten i november brukar gå av stapeln i klubbhuset på Båtudden. För information om nästa fest, se Bränningen eller hemsidan!

Funktionärer
Ann “Annte” Nilsson, fest@strangnassegelsallskap.se 070-344 05 38 (sammankallande)
Maria Axén
Christina Thunhammar
Cecilia Berggren Israelsson
Gunilla Markström
Ingela Lund