Festgruppen

En hel del av verksamheten i en båtklubb består av samvaro av olika slag. För att ytterligare öka “vi-känslan” ordnar festgruppen tre större fester varje år. Midsommarfesten och Kräftskivan hålls på  vår egen ö Askholmen medan årsfesten i november brukar gå av stapeln i klubbhuset på Båtudden. För information om nästa fest, se Bränningen eller hemsidan!

Sammankallande
Stefan Fagerberg,             070 – 310 54 09
Funktionärer
Ann “Annte” Nilsson (suppleant för sammankallande)
Susanne Rytterlund
Barbro Larsson
Anki Johansson
Ingrid “Sia” Jonsson
Christer Wandin