Förändringar i slipverksamheten

slip2013

Bakgrund:
I tidigare nummer av Bränningen har vår förra ordförande beskrivit angelägna förändringar i vår slipverksamhet. Säkerhet, miljökrav, trånga transportvägar, fler platser för stora båtar, brister i hantering av utrustning för transport och lyft är viktiga punkter som behöver åtgärdas.

Närmast på agendan står frågan om behörighet för transport och lyft av båt.

Styrelse och slipgrupp är överens om att vi av säkerhetsskäl måste förbättra rutiner och hantering av våra båtar. Ny utbildning måste därför ordnas och behörighetssystemet behöver ses över.

Det här betyder att alla tidigare tillstånd/behörigeter upphör att gälla.

Lösning från och med vårens sjösättning
För er som utnyttjar de ordinarie sjösättningstillfällena i slipgruppens regi blir det ingen förändring. I vårt kalendarium kommer du att finna fler ordinarie sjösättningstillfällen än tidigare år. Som vanligt gäller att du antecknar dig på tavlan vid slipkontoret.

Bokningssystem för sjösättning utanför ordinarie tillfällen är under utarbetande, och kommer att presenteras på vår hemsida. Bokningsmöjligheten vid macken upphör.

Följande kan bli behöriga att lyfta/sjösätta:

  • Personer i slipgruppen som skall svara för lyft och transporter.
  • Några i kölbåtsgruppen, jollegruppen, utprickningsgruppen och Askholmsgruppen får behörighet, för att framför allt kunna utföra de lyft som verksamheten kräver.
  • Utöver ovan nämnda behövs ett antal personer för lyft/sjösättning utanför ordinarie tillfällen. De förväntas hjälpa till med att varje säsong lyfta/sjösätta minst 4 båtar förutom sin egen.

Som behörig får du lyfta/sjösätta och transportera alla typer av båtar. Du får egen nyckel till ett nytt lås i bockkranen och traktorgaraget samt tillgång till bokningssystemet. Säkerheten är motivet till att varje behörig måste ha en omfattning på sin aktivitet som leder till rutin och erfarenhet. Behörigheten innebär också att man utför sin arbetsplikt.

Behörighet enligt ovan lämnas av styrelsen efter förslag från slipgruppen. På hemsidan kommer det att finnas en förteckning över personer med behörighet.

Vad gäller för att få behörighet?
Medlemmar som ingår, eller önskar ingå, i någon av de tre ovan nämnda kategorierna måste genomgå en ny utbildning i slipgruppens regi. Då kan gällande behörighet erhållas från och med i år. Utbildningsmöjlighet kan erbjudas vid alla allmänna sjösättningstillfällen i vår, eller annan tid efter överenskommelse med slipgruppen.

Du som vill ha behörighet anmäler ditt intresse till slipgruppen genom mail till: slip@strangnassegelsallskap.se

Sammanfattning
Våra stadgar och betoningen på säkerhet är grundläggande för det här beslutet.

Erfarenheten från vårens aktiviteter kommer att visa om några förändringar i rutinerna behöver göras till höstens upptagningar.

Det är vår förhoppning att de påbörjade förändringarna förskonar oss från olycksfall och leder till en fortsatt god och trevlig stämning oss båtägare emellan i Strängnäs Segelsällskap.

Styrelsen

Om du har frågor eller synpunkter på belsutet är du varmt välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.