Förändringar i Slipgruppen

I mitten av mars meddelade Slipgruppens ledare Peter Rundgren att han lämnar sin plats, vilket Styrelsen har accepterat. Medlemmarna i Slipgruppen meddelar att vårens sjösättningar trots detta kommer att fungera precis som vanligt.
Slipgruppen och styrelsen ser nu över hur verksamheten ska drivas under året. Valberedningen är engagerad i att hitta en ny gruppledare för nyval på höstmötet.