Distansbana vårcup 5

Lång Distansbana ca 2 timmar på Ulfhällsfjärden. Banan seglas två varv om vinden så tillåter. 1. Start vid Ångbåtsbryggan 2. Runda Lergrundet om styrbord 3. Den gröna pricken utanför Gorsingeholmspiren närmast Loppan tas om babord. 4. Den röda pricken utanför Gorsingeholmspiren tas om babord. 5. Romstens gröna prick rundas om …

Läs mer »

Distansbana Vårcup 2

Vårcup 2 seglas på Strängnäsfjärden. Beroende på vindstyrka så seglas banan ett antal varv tills målbåten tutar er i mål. Distansbana på Strängnäsfjärden: 1. Start och mål utanför Lurudden 2. Runda grön prick SO Långnäsan medsols 3. Runda Långnäsans nordligaste ö motsols 4. Runda Långnäsanssydligaste ö motsols 5. Passera norr …

Läs mer »

Kappseglingsprogram 2015

Kölbåtsgruppen har nu fastslagit årets kappseglingskalender, det kommer bli sju kappseglingar på våren varav sex stycken på ordinarie vårcup samt Nationaldagsseglingen. Hösten inleds sedan med Ragatan/Askholmseglingen och fortsätter sedan med fem höstcupsseglingar. Det hela toppas med med Selaönrunt  och avslutas med slutseglingen i september. Ons 13 maj Vårcup 1: funktionärsansvarig …

Läs mer »

Distansbana Höstcup 2

Höstcup 2 seglas på Strängnäsfjärden. Beroende på vindstyrka så seglas banan ett antal varv tills målbåten tutar er i mål. Distansbana på Strängnäsfjärden: 1. Start och mål utanför Lurudden 2. Runda grön prick SO Långnäsan medsols 3. Runda Långnäsans nordligaste ö motsols 4. Runda Långnäsanssydligaste ö motsols 5. Passera norr …

Läs mer »