Vägning av båtar inför uttagande av SRS-mätbrev

Söndagen den 3 maj erbjuder mätman Laurent Castaing möjlighet till de med standardbåt att väga båtarna inför ett eventuellt uttagande av SRS mätbrev. Även båtar utan mast monterad kan vägas då den kan placeras på däck vid vägning eller vägas separat. Föranmälan till Laurent Castaing på laurentcastaing@hotmail.com uppge namn, båttyp, …

Läs mer »