Kommunen bjuder in till samråd kring Blåplan

Hur skall kommunens olika vattenområden förvaltas i framtiden? Plan- och byggnadsnämden har gett ut samrådshandlingar.