Utmärkelser och Vandringspris

Bästa Seglare

Vandringspris instiftat 1986. Priset går till seglare som presterat bäst på våra egna seglingar samt KM. De tre bästa resultaten räknas.

 • 1986 Lars Berg, Express
 • 1987 Staffan Kälvesten
 • 1988 Håkan Pettersson, Express
 • 1989 Peter Halldin, Smaragd
 • 1990 S.O. Walllinder, Mixer
 • 1991 Sten Lundqvist, Express
 • 1992 Sten Lundqvist, Express
 • 1993 S.O. Walllinder, Mixer
 • 1994 S.O. Walllinder, Mixer
 • 1995 Christer Schlegel, Fenix
 • 1996 Christer Schlegel, Fenix
 • 1997 Christer Schlegel, Fenix
 • 1998 Christer Schlegel, Fenix
 • 1999 Christer Schlegel, Fenix
 • 2000 Håkan Borgh, Stress107
 • 2001 Christer Schlegel, Fenix
 • 2002 Håkan Borgh, Stress107
 • 2003 Christer Schlegel, Fenix
 • 2004 Christer Schlegel, Fenix
 • 2005 Håkan Borgh, Stress107
 • 2006 Per-Olov Kvick, Cirrus
 • 2007 Ludvig Axling, Dehler 29
 • 2008 Håkan Pettersson, Express
 • 2009 Gustafsson, Fore
 • 2010 Ludvig Axling, X-35
 • 2011 Anton Axling, Dominant Race Special
 • 2012 Tommi Rotonen, Express