Ändringar till medlemsregistret

Genom att logga in i BAS kan du begära ändringar av uppgifter såsom  person-, båt- och kontaktuppgifter. När du sparat ändringarna behöver medlemsadministratör godkänna ändringen för att den ska gå igenom.

Du kan även e-posta ditt ärende direkt till medlemsadministratör på: medlem@strangnassegelsallskap.se