Styrelse

 Styrelse 2021

Segelsällskapets styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en ordinarie ledamot samt sammankallande för respektive arbetsgrupp. Du är varmt välkommen att kontakta styrelsen när du har frågor, idéer och synpunkter på verksamheten – de arbetar ideellt men finns där för att se till att dina behov blir uppfyllda.

 

JonasS

Ordförande

Jonas Svensson
070–814 77 41
ordforande@strangnassegelsallskap.se

 

Kassör

Lena Strömvall
kassor@strangnassegelsallskap.se

 

Sekreterare

Tommi Rotonen
070–605 93 50
sekreterare@strangnassegelsallskap.se

 

 

Ledamot, Jollegruppen

Erik Waltersson
073–618 80 14
jolle@strangnassegelsallskap.se

 

 

Ledamot, Kölbåtsgruppen

Peter Bamforth
0152–141 56
segel@strangnassegelsallskap.se

 

Mattias

Ledamot, Slipgruppen samt vice ordförande

Mattias Cederholm
072–143 20 67
slip@strangnassegelsallskap.se
viceordforande@strangnassegelsallskap.se

 

 

Ledamot, Motorbåtsgruppen

Gunilla Mörk
070–327 56 26
motor@strangnassegelsallskap.se

 

 

Ledamot, Askholmsgruppen

Peter Ärfström
073–447 70 22
askholmen@strangnassegelsallskap.se

 

Ledamot, Kommunikationsgruppen

Ingrid Ärfström
070–644 09 76
info@strangnassegelsallskap.se

 

 

Ledamot

Vakant
ledamot@strangnassegelsallskap.se

 

Ledamot, Festgruppen

Stefan Fagerberg
070–310 54 09
stefan.fagerberg@strangnassegelsallskap.se