Styrelse

 Styrelse 2023

Segelsällskapets styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en ordinarie ledamot samt sammankallande för respektive arbetsgrupp. Du är varmt välkommen att kontakta styrelsen när du har frågor, idéer och synpunkter på verksamheten – de arbetar ideellt men finns där för att se till att dina behov blir uppfyllda.

JonasS

Ordförande

Jonas Svensson
070–814 77 41
ordforande@strangnassegelsallskap.se

 

Kassör

Lena Strömvall, 070-607 52 59
kassor@strangnassegelsallskap.se

Sekreterare

Niclas Lundström, 076-105 37 06
sekreterare@strangnassegelsallskap.se

 

Mattias

Vice ordförande

Mattias Cederholm
072–143 20 67
viceordforande@strangnassegelsallskap.se

 

Ledamot, Motorbåtsgruppen

Per Thurhammar
070-5453359
motor@strangnassegelsallskap.se

 

Ledamot, Kommunikationsgruppen

Stefan Fagerberg
070–310 54 09
stefan.fagerberg@strangnassegelsallskap.se

 

Ledamot, Slipgruppen

Lars Nilsson, 073-939 84 04
slip@strangnassegelsallskap.se

Ledamot, Jollegruppen

Jonathan Jiselmark, 073-617 06 69
jolle@strangnassegelsallskap.se

Ledamot, Kölbåtsgruppen

Peter Bamforth, 0152–141 56
segel@strangnassegelsallskap.se

Ledamot, Askholmsgruppen

Jan Israelsson, 076-108 33 32
askholmen@strangnassegelsallskap.se

Ledamot, Festgruppen

Ann “Annte” Nilsson, 070–344 05 38
fest@strangnassegelsallskap.se

Ledamot

Erik Sundberg, 070-683 20 90
ledamot@strangnassegelsallskap.se