Hitta till Askholmen

Ön vid Segeröfjärden

På sjökort 113 på position N 59º 23,7 O 17º 06,6 hittar du Askholmen i norra delen av Segeröfjärden. Hamnen är belägen på öns östra sida och skyddad för de flesta vindar. Djupet i hamnen varierar mellan 1,5-2,0m, se dock upp grundet i hamnens norra del (vanligtvis markerad med en boj). Inne i hamnen gäller stävförtöjning. Det frivilliga hamnbidraget går oavkortat till driften av ön.

Väl mött!

Karta hos Lantmäteriet