Slipgruppen

Sammankallande
Lars Nilsson, 073-939 84 04, slip@strangnassegelsallskap.se

Funktionärer
Dag Zeinetz, 070-455 41 11(suppleant för sammank.)
Kenneth Palm, 070–646 69 25 – Slipplatser
Jan Nährström, 070–890 01 45 – Traktorer
Lars Serander, 016-541 59 82 – Nycklar
Lars Johansson, 072–008 09 38
Johan Wennerberg, 070–649 84 68 – Garage
Patrik Stedt, 070–573 60 54 – Traktorer
Orvar Pettersson, 070-677 61 86 – Vatten
Torfinn Jörgensen, 070–875 35 33 – Traktorer
Göran Markström, 070–229 45 22
Lars Ejdre, 070–204 30 00 – Mast och Bockkran
Per Inge Westerberg ”Pinge” 073-375 60 48
Lars Mattson, 070-294 37 27
Roger Fyrebo, 073-990 60 33

Olle Sandell, 073-990 60 33
Fredrik Karlström, 073-8102044 – Gula vagnen
Gunilla Mörk, 070-327 56 26 – miljösamordnare