Askholmsgruppen


Sammankallande

Peter Ärfström
askholmen@strangnassegelsallskap.se

Funktionärer
Björn Krantz (suppleant för sammankallande)
Robert Nilsson
Magnus Björklund
Hans Johansson
Marcus Axén
Christer Killgren
Leif Rytterlund
Tommy Lindqvist