Askholmsgruppen


Sammankallande

Peter Ärfström, 070-44 77 022
askholmen@strangnassegelsallskap.se

Janne Israelsson 076-108 33 32(ersättare för sammankallande)

Funktionärer och ansvarsområden
Klubbhus:
Marcus Axén 070-6940558
Leif Rytterlund 070-2294414

Toaletter:
Peter Ärfström, 070-44 77 022
Janne Israelsson 076-108 33 32

Maskiner, redskap och grönområden:
Hans Johansson 0702556660
Tommy Lindqvist 076-8375022

Vatten:
Robert Nilsson 070-5454405
Christer Killgren 070-7370296

Bastu och dusch
Leif Rytterlund 070-2294414
Marcus Axén 070-6940558

Övrigt:
Pelle Eriksson 070-9278738