Askholmsgruppen


Sammankallande

Peter Ärfström, 070-44 77 022
askholmen@strangnassegelsallskap.se

Funktionärer
Janne Israelsson 076-108 33 32(ersättare för sammankallande)
Robert Nilsson 070-5454405
Hans Johansson 0702556660
Magnus Björklund 070-3107013
Marcus Axén 070-6940558
Krister Kilgren 070-7370296
Leif Rytterlund 070-2294414
Tommy Lindqvist 076-8375022
Pelle Eriksson 070-9278738