Motorbåtsgruppen

Funktionärer
Per Thurhammar, 070-5453359, motor@strangnassegelsallskap.se (sammankallande)
Peter Enbom, 073 – 362 54 04 (ersättare för sammankallande)