Motorbåtsgruppen

Funktionärer
Gunilla Mörk, 070 – 327 56 26, motor@strangnassegelsallskap.se (sammankallande)
Karin Lindqvist
Peter Enbom, 073 – 362 54 04