Motorbåtsgruppen

Funktionärer
Per Thurhammar, 070-5453359, motor@strangnassegelsallskap.se (sammankallande)
Gunilla Mörk, 070 – 327 56 26 (ersättare för sammankallande)
Karin Lindqvist, 070-811 62 52
Peter Enbom, 073 – 362 54 04