Ordningsföreskrifter A-Ö

Det ska vara enkelt och lätt att ha sin båt på slipområdet. För att allt ska fungera med minsta besvär för alla medlemmar och slipgruppen finns det en lättläst ordningsföreskrift framtagen.
Den gäller för alla som använder sig av slipen.

Ordningsföreskrifter-A-Ö-slipen-2022-04-26