Kungssörs Segelsällskap inbjuder till jubileumssegling

Kungsörs segelsällskap fyller 100 år under året och inbjuder alla till jubileumssegling. Med Kryss-Läns bana för entyp samt distansbana för SRS. Stora firandet sker senare under året med speciell fest. Seglingen sker på Galten utanför Kss gamla klubbhus i Skillnge, men anmälan och övriga aktiviteter sker på KSS klubbholme Glipen. …

Läs mer »