Förändringar i slipverksamheten

Bakgrund: I tidigare nummer av Bränningen har vår förra ordförande beskrivit angelägna förändringar i vår slipverksamhet. Säkerhet, miljökrav, trånga transportvägar, fler platser för stora båtar, brister i hantering av utrustning för transport och lyft är viktiga punkter som behöver åtgärdas. Närmast på agendan står frågan om behörighet för transport och …

Läs mer »