Försök till tillgrepp på slipen

Någon gång mellen 6 och 8 augusti har någon eller några varit inne på slipområdet och försökt att slanga bensin ur en båt. Nu lyckades inte förövarna att få med någon bensin ur just den båten, men det är möjligt att andra har drabbats av liknande tillgrepp. Även två av Sällskapets …

Läs mer »