Kvar på land i sommar?

Kommer du att ha kvar din båt på land i sommar? Då kommer du att få betala en sommaravgift på 3000:-. Om du har ett skäl, t.ex. sjukdom eller renovering av båt, så kan styrelsen fatta ett beslut om befrielse av sommaravgiften om du ansöker om detta före den 11 juni. …

Läs mer »

Kvar på Slipen under sommaren?

Kommer din båt att ligga kvar på Slipen under sommaren? Du kommer väl ihåg att sommarliggare debiteras med en avgift på 3000:-? Om du har ett skäl att ligga kvar och vill slippa avgiften så behöver du meddela medlemsadministratören innan sista ordinarie sjösättningstillfället. Giltiga skäl är t.ex. pågående renovering eller sjukdom …

Läs mer »

Kvar på land i sommar?

Kommer du att ha kvar båten på land över sommaren för renovering, eller kanske inte kan sjösätta på grund av hälsoskäl? Anmäl då detta till Slipgruppen senast den 1 maj. Styrelsen kommer därefter att fatta beslut om du befrias från sommaravgiften.

Läs mer »

Kvar på land i sommar?

Har du av någon anledning tänkt att ha kvar båten på land i sommar? Om du har välgrundade skäl till att inte sjösätta båten kan du få befrielse från sommaravgiften på 3000 kronor. Det kan t.ex. vara sjukdom eller om du ska genomföra ett större arbete på båten under sommaren. …

Läs mer »