Försök till tillgrepp på slipen

Någon gång mellen 6 och 8 augusti har någon eller några varit inne på slipområdet och försökt att slanga bensin ur en båt. Nu lyckades inte förövarna att få med någon bensin ur just den båten, men det är möjligt att andra har drabbats av liknande tillgrepp. Även två av Sällskapets …

Läs mer »

Inbrott i båthallar

Några båthallar i längan invid vägen har haft inbrott, vilket upptäcktes idag 26 november. Samtliga berörda båthallsägare bör vid det här laget ha blivit kontaktade av någon i klubben. Kassör Bengt Löfgren har listan över vilka medlemmar som är berörda. Slipgruppen har haft folk på plats under eftermiddagen för att …

Läs mer »

Inbrott på slipområdet

Tyvärr har vi upptäckt att det har varit inbrott i de flesta båthallarna på slipen. Det har givetvis försvunnit saker. Men tack vare att de flesta av oss undviker att ha värdesaker ligga kvar i och kring båtarna, så hoppas vi att förlusterna inte är alltför stora. Skadorna på husen …

Läs mer »