Kontaktpersoner på Slipen

Nycklar Johnny Hammarstedt 070 54 20 800 Båtplatser Kenneth Palm 070 64 66 925 Vatten Orvar Pettersson 070 677 61 86 Kran, vakant Avfall Lennart Silvegren 070 60 51 122 Mastskjul Sten Lundkvist 070 344 06 15

Läs mer »