Förändringar i Slipgruppen

I mitten av mars meddelade Slipgruppens ledare Peter Rundgren att han lämnar sin plats, vilket Styrelsen har accepterat. Medlemmarna i Slipgruppen meddelar att vårens sjösättningar trots detta kommer att fungera precis som vanligt. Slipgruppen och styrelsen ser nu över hur verksamheten ska drivas under året. Valberedningen är engagerad i att …

Läs mer »

På gång på slipen

Slipgruppen har fått i uppdrag av styrelsen att se över hur sannolikheten för stölder på slipområdet skall kunna minskas. Det ena slipskjulet skall förlängas och slipbryggan skall få trädäcket renoverat. Perfekt tillfälle för att göra arbetsplikt.

Läs mer »