Mät din båt 20-21/4 för att veta om du har farlig bottenfärg

Nu startar Sällskapet XRF-mätning av båtbottnar för att kunna identifiera båtar med bottenfärg som har för höga värden av biocid

Vilka båtar berörs?

Alla båtar med en vikt överstigande 200 kg exklusive motor som ligger på slipen med undantag av omålade båtar, båtägare som kan uppvisa en godkänd mätning eller dokumentation att sanering har utförts.

Varför ska du mäta?

Att sanering av båtbottnar -kommer att behöva göras kan knappast vara en överraskning. Ett stort antal artiklar i media har tagit upp mätning och sanering, till exempel i sista Båtliv som du har fått. De flesta klubbar är redan på gång och ett stort antal är klara. Sällskapet har en skyldighet att säkerställa att gällande lagar och förordningar följs, därför gäller följande.

  • Efter 2025 kommer inte båtar med bottenfärg innehållande biocid vare sig sjösättas eller tas upp på slipen oavsett var du har din bryggplats.
  • Båtar över fastställt referensvärde ska åtgärdas.
  • På slipen har det sedan många år varit förbjudet att måla med färg som innehåller biocider.

Med andra ord är det inte fråga om du ska sanera din båt som inte klarar referensvärdena utan när.

Genom att mäta din båtbotten kan ta få reda på om den klarar referensvärdena. De mätningar som hittills gjorts på andra klubbar uppvisar att ca 70% av båtarna inte behöver saneras.

Mätning, kostnad

Sällskapet har upphandlat mätning till en mycket fördelaktig kostnad, 550 kr/båt. Om du ordnar mätningen själv kan kostnaden bli upp till sex gånger högre. Du erbjuds att nyttja den lägre kostnaden genom att:

  • anmäla dig NU för första mätningstillfället 20 – 21 april. Ytterligare ett mättillfälle under året för samma kostnad meddelas senare. Utnyttjar du inte Sällskapets erbjudande får du ordna med mätning själv.
  • anmälan görs i BAS på samma sätt som bokning av sjösättning/upptagning. Gå in på hemsidan, logga in i BAS, välj ”XRF-mätning 20–21/4”. I BAS finns bara ett datum. Mätning kommer genomföras någon av dagarna. Du behöver inte vara på plats men du måste säkerställa att din båt är tillgänglig båda dagarna för mätning.
  • mätningen görs med hjälp av ett mätverktyg på ytan av båtbotten och gör ingen åverkan på botten.

Efter genomförd mätning kan du även beställa ett frivilligt intyg (375:-) på resultatet, ett mycket bra intyg att ha den dag du ska sälja båten.

Sanering av färg innehållande biocid

  • Arbete pågår att ta fram en skrift om hur sanering ska gå till på vår slip. I väntan på det dokumentet, påbörja inte någon sanering.

Kontaktpersoner

Gunilla 070–3275626, Lasse 073–3705580 och Leif 070–327963

Boka nu, sanering tar tid, allt behöver inte göras på en gång utan kan genomföras i etapper över flera år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.