Events: 1st juni 2022

Anmälan bör helst göras på Facebook samma dag som inbjudan finns där och fram till kl 16 samma dag som kappseglingen genomförs. Det går också att ringa Åke Carlsson på 0707605223. Om minst tre båtar har anmält sig före kl 16 är det fritt att anmäla sig på sjön, till …

Styrelsen kallar medlemmarna i Strängnäs Segelsällskap till Extra föreningsmöte enligt §7.1 i stadgarna. Mötet hålls endast online, länk till mötet kommer att läggas ut på hemsidan senast 30 minuter innan mötet. Tid: 1 Juni 2022, klockan 19:00. Dagordning: Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare till mötet Fastställande av röstlängd …