Inbrott i båthallar

Några båthallar i längan invid vägen har haft inbrott, vilket upptäcktes idag 26 november. Samtliga berörda båthallsägare bör vid det här laget ha blivit kontaktade av någon i klubben. Kassör Bengt Löfgren har listan över vilka medlemmar som är berörda. Slipgruppen har haft folk på plats under eftermiddagen för att …

Läs mer »

Hetvattentvätt på slipen

Slipgruppen hälsar att hetvattentvättarna inte får släpas till kranen. Skakningarna som uppstår vid transport över grusplanen gör att brännaren kan gå sönder. Tvättning sker inne på slipområdet.

Läs mer »

Vinterplatser, spolplatta, tvättar

Snart är slipen klar för att ta emot fler båtar. Det innebär att arbetet på slipen blir betydligt smidigare. Nya vatten och eluttag blir monterade i dagarna Naturligtvis kommer alla att få plats och de som fått flytta blir tilldelade nya platser. På upptagningsdagarna kommer det att finnas två varmvattentvättar …

Läs mer »

Datum för sliptagning

Under hösten är upptagningsdagarna för det mesta på söndagar. Slipgruppen arbetar målmedvetet vidare med säkerhet och smidighet och vill därför att du som båtägare 1 kollar däcken på båtkärran 2 skriver platsnummer på din kärra så slipgubbarna lättare hittar rätt vagn 3 städa din plats från skräp och växtlighet 4 …

Läs mer »

Håll rent på din slipplats

Så här dags på våren är det full fart på slipen med vårrustning och allehanda projekt som ska genomföras på båten innan sjösättningen. Vi vill gärna påminna alla om att det är upp till dej som medlem att hålla rent på slipplatsen både innan och efter sjösättningen. För ändamålet finns …

Läs mer »

Kontaktpersoner på Slipen

Nycklar Johnny Hammarstedt 070 54 20 800 Båtplatser Kenneth Palm 070 64 66 925 Vatten Orvar Pettersson 070 677 61 86 Kran, vakant Avfall Lennart Silvegren 070 60 51 122 Mastskjul Sten Lundkvist 070 344 06 15

Läs mer »

Kvar på land i sommar?

Kommer du att ha kvar båten på land över sommaren för renovering, eller kanske inte kan sjösätta på grund av hälsoskäl? Anmäl då detta till Slipgruppen senast den 1 maj. Styrelsen kommer därefter att fatta beslut om du befrias från sommaravgiften.

Läs mer »