Röka ström åter utprickad

Efter några års frånvaro är den östra farleden genom Röka ström åter utprickad. Ett stort arbete har genomförts av farledskomittén i Mälarens båtförbund, delvis i samarbete med några medlemmar från SSS. I framtiden kommer även Mälarens BF att ha ansvaret för farleden. Sjömärkena är redan på plats, och om ett …

Läs mer »

Sjömätning pågår av Röka ström

Nu har sjömätningen påbörjats för att så småningom kunna återetablera farleden mellan Strängnäs och Enköping. Sedan i onsdags genomför Sjöfartsverkets mätfartyg “Petter Gedda” mätningar i området. Idag har man mätt upp stora delar av Segeröfjärden. Håll gärna god avstånd till mätfartyget! Arbetet med Röka ström finansieras av Mälarens Båtförbund, och …

Läs mer »

Nu tas utprickningen av Röka ström bort

Nu har utprickningsgruppen påbörjat arbetet med att plocka in utprickningen av de två farlederna norr om Strängnäs som allmänt benämns som “Röka ström”. Arbetet beräknas vara klart till midsommar. Detta innebär även att några prickar kring Segerön och Askholmen kommer att försvinna. Så småningom kommer även sjökorten att uppdateras och …

Läs mer »

Stort genomslag i media för nyheten om Röka ström

Under den senaste veckan har indragningen av Röka ström fått ett stort genomslag i landets medier. Tyvärr skapar detta inte några nya möjligheter från Strängnäs Segelsällskap att behålla farlederna i framtiden. Svenska Kryssarklubbens tidning “Till Rors” analyserar problematiken från ett lite bredare perspektiv: Indragen båtsportled inte typisk Sveriges television: Populär farled i …

Läs mer »

Utprickningen av Röka ström dras in

Efter ett och ett halvt år av diskussioner med både Transportstyrelsen och Sjöfartsverket har styrelsen och Utprickningsgruppen gemensamt konstaterat att det inte är praktiskt möjligt för Strängnäs Segelsällskap att ansvara för utprickningen av en farled i Röka ströms storlek. Det ursprungliga problemet med att prickarnas fysiska position inte stämmer med det som …

Läs mer »